Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 sgk toán 2 - Bài 1. Đặt tính rồi tính:a) 38 + 27;    ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 38 + 27;               54 + 29;                 67 + 5

b) 61 - 28;               70 - 32;                   83 - 8

Bài giải

Bài 2. Tính:

12 + 8 + 6 =                          25 + 15 - 30 =

36 + 19 - 19 =                       51 - 19 + 18 =

Bài giải

12 + 8 + 6 = 26                         25 + 15 - 30 = 10

36 + 19 - 19 = 36                      51 - 19 + 18 = 50

Bài 3. Năm nay ông 70 tuổi, bố kém ông 32 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Năm nay tuổi bố là:

70 - 32 = 38 ( tuổi )

Đáp số: 38 tuổi

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 75 + 18 = 18 + ...                                  b) 37 + 26 = ... + 37

c) 44 + ... = 36 + 44;                                 d) ... + 9 = 9 + 65

Bài giải

a) 75 + 18 = 18 + 75                                  b) 37 + 26 = 26 + 37

c) 44 + 36 = 36 + 44;                                 d) 65 + 9 = 9 + 65de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay