Bài 1, 2, 3 trang 109 sgk Toán 2 - Bài 1: Tính nhẩm:6 : 2 =               ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 109 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

6 : 2 =                            2 : 2 =                          20 : 2 =

4 : 2 =                            8 : 2 =                          14 : 2 =

10 : 2 =                         12 : 2 =                         18 : 2 =

                                                                            16 : 2 =

Bài 2: Có 12 cái kẹo chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo ?

Bài 3: Mỗi số 4, 6, 7, 8, 10 là kết quả của phép tính nào ?

Bài giải:

Bài 1: 

6 : 2 = 3                           2 : 2 = 1                          20 : 2 = 10

4 : 2 = 2                           8 : 2 = 4                          14 : 2 = 7

10 : 2 = 5                        12 : 2 = 6                         18 : 2 = 9

                                                                                  16 : 2 = 8

Bài 2:

Số kẹo mỗi bạn được chia là:

12 : 2 = 6 (cái kẹo)

Đáp số: 6 cái kẹo.

Bài 3:

Số 4 là kết quả của phép tính 8 : 2

Số 6 là kết quả của phép tính 12 : 2

Số 7 là kết quả của phép tính 14 : 2

Số 8 là kết quả của phép tính 16 : 2

Số 10 là kết quả của phép tính 20 : 2 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay