Bài 1, 2, 3 trang 110 sgk Toán 2 - Bài 1: Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình nào ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 110 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình nào ?

Bài 2: Hình nào có \({1 \over 2}\) số ô vuông được tô màu ?

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 2}\) số con cá ?

Bài giải:

Bài 1:

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình A.

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình C.

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình D.

Bài 2: 

Hình A, hình C.

Bài 3: Hình b.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay