Bài 1, 2, 3 trang 112 sgk Toán 2 - Bài 1: Tính rồi điền số thích hợp vào... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 112 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Bài 2: Tính nhẩm:

2 x 3 =                       2 x 4 =                       2 x 5 =                                2 x 6 =

6 : 2 =                       8 : 2 =                      10 : 2 =                               12 : 2 =

Bài 3: Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Bài giải: 

Bài 1:

Hàng thứ hai lần lượt điền các số: 5, 10, 2, 5.

Hàng thứ ba lần lượt điền các số 7, 14, 2, 7.

Hàng thứ tư lần lượt điền các số: 9, 18, 2, 9.

Hàng cuối lần lượt điền các số: 10, 20, 2, 10.

Bài 2:

2 x 3 = 6                2 x 4 = 8                  2 x 5 = 10                    2 x 6 = 12

6 : 2 = 3                 8 : 2 =  4               10 : 2 = 5                    12 : 2 = 6

Bài 3:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay