Bài 1, 2, 3 trang 113 sgk Toán 2 - ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 113 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

 6 : 3 =                                3 : 3 =                                  15 : 3 =

 9 : 3 =                              12 : 3 =                                  30 : 3 =

18 : 3 =                             21 : 3 =                                   24 : 3 =

                                                                                          27 : 3 =

Bài 2: Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi lớp có mấy học sinh ?

Bài 3: Số ?

Bài giải:

Bài 1:

6 : 3 = 2                            3 : 3 = 1                              15 : 3 = 5

9 : 3 = 3                           12 : 3 = 4                             30 : 3 = 10

18 : 3 = 6                         21 : 3 = 7                             24 : 3 = 8

                                                                                       27 : 3 = 9

Bài 2:

Số học sinh trong mỗi tổ là:

24 : 3 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh.

Bài 3:

Điền số vào các ô trống lần lượt từ trái sang phải là: 4, 7, 9, 10, 1, 5, 8, 6.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay