Bài 1, 2, 3 trang 114 sgk Toán 2 - Bài 1: Đã tô màu \({1 \over 3}\) hình nào... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 114 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Đã tô màu \({1 \over 3}\) hình nào ? 

                   

Bài 2: Hình nào có \({1 \over 3}\)  số ô vuông được tô màu ?

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 3}\)  số con gà ?

Bài giải:

Bài 1:

Đã tô màu vào  \({1 \over 3}\)  hình A (hình vuông).

Đã tô màu vào  \({1 \over 3}\)  hình C (hình tam giác).

Đã tô màu vào  \({1 \over 3}\)  hình D (hình tròn).

Bài 2:

Hình A, hình B, hình C.

Bài 3:

Hình b.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay