Bài 1, 2, 3 trang 118 sgk Toán 2 - Bài 1: Tính nhẩm:8 : 4 =               ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 118 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

8 : 4 =                                12 : 4 =                              24 : 4 =

16 : 4 =                              40 : 4 =                              20 : 4 =

4 : 4 =                                28 : 4 =                              36 : 4 =

                                                                                      32 : 4 =

Bài 2: Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh ?

Bài 3: Có 32 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Hỏi xếp được mấy hàng ?

Bài giải:

Bài 1:

8 : 4 = 2                           12 : 4 = 3                               24 : 4 = 6

16 : 4 = 4                         40 : 4 = 10                             20 : 4 = 5

4 : 4 = 1                           28 : 4 = 7                              36 : 4 = 9

                                                                                        32 : 4 = 8

Bài 2:

Số học sinh trong mỗi hàng là:

32 : 4 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Bài 3:

Số hàng xếp được là:

32 : 4 = 8 (hàng)

Đáp số: 8 hàng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay