Bài 1, 2, 3 trang 121 sgk Toán 2 - Bài 1: Số ?Bài 2: Có 15 bông hoa cắm đề... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 121 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Số ?

Bài 2: Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa ?

Bài 3: Có 15 bông hoa cắm vào các bình hoa, mỗi bình có 5 bông. Hỏi cắm được mấy bình hoa ?

Bài giải:

Bài 1:

Lần lượt điền số vào ô trống từ trái sang phải như sau:

2, 4, 6, 8, 10, 9, 7, 5, 3, 1.

Bài 2:

Số hoa trong mỗi bình là :

15 : 5 = 3 (bông hoa)

Đáp số: 3 bông hoa.

Bài 3:

Số bình hoa là:

15 : 5 = 3 (bông hoa)

Đáp số: 3 bông hoa.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay