Bài 1, 2, 3 trang 122 sgk Toán 2 - Bài 1: Đã tô màu \({1 \over 5}\) hình nào... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 122 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Đã tô màu \({1 \over 5}\) hình nào ?

Bài 2: Hình nào đã tô màu \({1 \over 5}\) hình vuông ?

Bài 3: Hình nào đã khoanh \({1 \over 5}\) số con vịt ?

Bài giải:

Bài 1:

Đã tô màu \({1 \over 5}\)  của hình A, hình D.

Bài 2:

Hình A, hình C đã tô màu \({1 \over 5}\)  số hình vuông.

Bài 3:

Hình a đã khoanh  \({1 \over 5}\)  số con vịt.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay