Bài 1, 2, 3 trang 125, 126 sgk Toán 2 - ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 125, 126 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ:

Bài 2: Mỗi tranh ứng với đồng hồ nào ?

Bài 3: Tính (theo mẫu):

a) 1 giờ + 2 giờ = 3 giờ                              b) 5 giờ - 2 giờ = 3 giờ

5 giờ + 2 giờ =                                         9 giờ - 3 giờ =

4 giờ + 6 giờ =                                        12 giờ - 8 giờ =

8 giờ + 7 giờ =                                        16 giờ - 10 giờ =

Bài giải:

Bài 1:

Đồng hồ A chỉ 7 giờ 15 phút

Đồng hồ B chỉ 2 giờ 30 phút.

Đồng hồ C chỉ 11 giờ 30 phút

Đồng hồ D chỉ 3 giờ

Bài 2: 

Tranh vẽ Mai ngủ dậy lúc 6 giờ thì ứng với đồng hồ C.

Tranh vẽ Mai ăn sáng lúc 6 giờ 15 phút thì ứng với đồng hồ D.

Tranh vẽ Mai đến trường lúc 7 giờ 15 phút thì ứng với đồng hồ B.

TRanh vẽ Mai tan học về lúc 11 giờ 30 phút thì ứng với đồng hồ A.

Bài 3:

a) 5 giờ + 2 giờ = 7 giờ                                      b)  9 giờ - 3 giờ = 6 giờ

4 giờ + 6 giờ = 10 giờ                                            12 giờ - 8 giờ = 4 giờ

8 giờ + 7 giờ = 15 giờ                                          16 giờ - 10 giờ = 6 giờde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay