Bài 1, 2, 3 trang 128 sgk Toán lớp 2 - Bài 1: Tính nhẩm:6 : 3 =               ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 128 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

6 : 3 =                      8 : 2 =                    12 : 3 =                       15 : 3 =

2 x 3 =                      4 x 2 =                     4 x 3 =                         5 x 3 =

Bài 2: Tìm X:

a) X : 2 = 3 ;                     b) X : 3 = 2 ;                       c) X : 3 = 4.

Bài 3: Có một số kẹo chia đều cho 3 em, mỗi em được 5 chiếc kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo ?

Bài giải:

Bài 1:

6 : 3 = 2              8 : 2 = 4             12 : 3 = 4                15 : 3 = 5

2 x 3 = 6             4 x 2 = 8              4 x 3 = 12               5 x 3 = 15

Bài 2:

a) X : 2 = 3

         X = 3 x 2

         X = 6

b) X : 3 = 2

         X = 2 x 3

         X = 6

c) X : 3 = 4

         X = 4 x 3

         X = 12

Bài 3:

Số kẹo có tất cả là:

5 x 3 = 15 (chiếc kẹo)

Đáp số: 15 chiếc kẹo.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay