Bài 1, 2, 3 trang 16 sgk toán 2 - Bài 1. Tính:GiảiBài 2. Đặt tính rồi tí... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 16 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính:

Giải

Bài 2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 59 và 6;           b) 19 và 7;               c) 69 và 8.

Giải

Bài 3. Nối các điểm để có hình vuông:

Giảide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay