Bài 1, 2, 3 trang 167 sgk Toán lớp 2 - Bài 1: Đặt tính rồi tính:a) 456 + 323 ;  ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 167 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 456 + 323 ;                          897 - 253

b) 357 + 621 ;                          962 - 861

c) 421 + 375 ;                          431 - 411

Bài 2: Tìm X:

a) 300 + X = 800

X + 700 = 1000

b) X - 600 = 100

700 - X = 400.

Bài 3: >; <; =

  60cm + 40cm...1m

300cm + 53cm...300cm + 57cm

1km...800m 

Bài giải:

Bài 1:

a) 

b) 

c) 

Bài 2:

a) 300 + X = 800

            X = 800 - 300

            X = 500

X + 700 = 1000

         X = 1000 - 700

         X = 300

b) X - 600 = 100

            X = 100 + 600

            X = 700

700 - X = 400

        X = 700 - 400

        X = 300

Bài 3:

60cm + 40cm = 1m

300cm + 53cm < 300cm + 57cm

1km > 800m de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay