Bài 1, 2, 3 trang 32 sgk toán 2 - Bài 1. Đọc viết theo mẫu:Bài giảiCột ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 32 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Đọc viết theo mẫu:

Bài giải

Cột thứ 3 điền: 5kg.

Cột thứ 4 điền: Ba kilogm.

Bài 2. Tính theo mẫu:

1kg + 2 kg = 3kg                   10kg - 5kg = 

6kg + 20kg =                         24kg - 13kg =

47kg + 12kg =                       35kg - 25kg =

Bài giải

47kg + 12kg = 59kg                      10kg - 5kg = 5kg

6kg + 20kg = 26kg                        24kg - 13kg = 11kg

35kg - 25kg = 10kg.

Bài 3. Bao gạo to nặng 25kg, bao gạo bé cân nặng 10kg. Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu kg?

Bài giải

Cả hai bao gaọ nặng là:

25 + 10 = 35 (kg)

Đáp số: 35kg.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay