Bài 1, 2, 3 trang 47 sgk toán 2 - Bài 1. Tính:Bài giảiBài 2. Tìm x: a) x + 9... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 47 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Tìm x: 

a) x + 9 = 30;              b) 5 + x = 20;                c) x + 19 =  60

Bài giải

a) x + 9 = 30;                 b) 5 + x = 20;                    c) x + 19 = 60

    x       = 30 - 9                        x = 20 - 5                   x          = 60 - 19

    x       = 21.                            x = 15                         x         = 41

Bài 3. Có 2 chục que tính, bớt đi 5 que tính. hỏi còn lại bao nhiêu que tính?

Bài giải

Số que tính còn lại là:

20 - 5 = 15 (que tính )

Đáp số: 15 que tính.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay