Bài 1, 2, 3 trang 54 sgk toán 2 - ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 54 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính:

 

Bài giải

Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 72 và 27;                 b) 82 và 38;                      c) 92 và 55.

Bài giải

Bài 3. Đội Hai trồng được 92 cây, đội Một trồng được ít hơn đội Hai 38 cây. Hỏi đội Một trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

Số cây đội Một trồng được là:

92 - 38 = 54 ( cây )

Đáp số: 54 cây.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay