Bài 1, 2, 3 trang 59 sgk toán 2 - Bài 1. Tính:Bài giảiBài 2. Đặt tính rồ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 59 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt  là:

a) 63 và 24;                b) 83 và 39;                       c) 53 và 17.

Bài giải

Bài 3. Tìm x:

a) x - 18 = 9;                    b) x + 26 = 73;                    c) 35 + x = 83.

Bài giải

a) x - 18 = 9;                    b) x + 26 = 73;                    c) 35 + x = 83

           x = 9 + 18                         x = 73 - 26                          x = 83 - 35

           x = 27                               x = 47                                 x = 48



de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay