Bài 1, 2, 3 trang 7 sgk toán 2 - Bài 1. Quan sát hình vẽ và trả lời các... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 7 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi:

a) Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

- Độ dài đoạn thẳng AB  ........... 1dm.

- Độ dài đoạn thẳng CD ............ 1dm.

b) Điền ngắn hon hoặc dài hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

- Đoạn thẳng AB ............. đoạn thẳng CD.

- Đoạn thẳng CD ............ đoạn thẳng AB.

Giải

- Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn 1dm.

- Độ dài đoạn thẳng CD bé hơn 1dm.

- Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD.

- Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

Bài 2. Tính :

a) 8dm + 2dm = 

10dm - 9dm = 

b) 3dm + 2dm =

9dm + 10dm =

16dm - 2dm =

35dm - 3dm =

Giải

a) 8dm + 2dm = 10dm

10dm - 9dm = 1dm

b) 3dm + 2dm = 5dm

9dm + 10dm = 19dm

16dm - 2dm = 14dm

35dm - 3dm = 32dm

Bài 3. Không dùng thuớc đo, hãy ước lượng độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm:

Giảide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay