Bài 1, 2, 3 trang 72 sgk toán 2 - ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 72 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tìm x:

a) 15 - x = 10;                      15 - x = 8;                       42 - x = 5

b) 32 - x = 14;                      32 - x = 18;                     x - 14 = 18

Bài giải

a)

15 - x = 10;                    15 - x = 8;                       42 - x = 5

       x = 15 - 10                     x = 15 - 8                         x = 42 - 5 

       x = 5                              x = 7                                x = 37

b)

32 - x = 14;                    32 - x = 18;                    x - 14 = 18

       x = 32 - 14                     x = 32 - 18              x        = 18 + 14

       x = 18                            x = 14                      x        = 32

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải

Bài 3. Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 10 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến?

Bài giải

Số ô tô rời bến là:

35 - 10 = 25 ( ô tô )

Đáp số: 25 ô tô.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay