Bài 1, 2, 3 trang 9 sgk toán 2 - Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống (... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 9 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Giải

Bài 2. Đặt tính rồi tính (theo mẫu), biết:

a) Số bị trừ là 79, số trừ là 25

b) Số bị trừ là 38, số trừ là 12

c) Số bị trừ là 67, số trừ là 33

d) Số bị trừ là 55, số trừ là 22.

Giải

Bài 3. Một sợi dây dài 8dm, cắt đi một đoạn dài 3dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy đề-xi-mét?

Giải

Đoạn dây còn lại dài  

8 - 3 = 5 dm

Đáp số 5dmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay