Bài 1, 2, 3 trang 97 sgk Toán 2 - Bài 1: Tính nhẩm:3 x 3 =               ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 97 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

3 x 3 =                           3 x 8 =                                    3 x 1 =

3 x 5 =                           3 x 4 =                                   3 x 10 =

3 x 9 =                           3 x 2 =                                   3 x 6 = 

                                                                                     3 x 7 =

Bài 2: Mỗi nhóm có 3 học sinh, có 10 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Bài 3: Điền thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải:

Bài 1:

3 x 3 = 9                         3 x 8 = 24                              3 x 1 = 3

3 x 5 = 15                       3 x 4 = 12                              3 x 10 = 30

3 x 9 = 27                       3 x 2 = 6                                3 x 6 = 18 

                                                                                        3 x 7 = 21

Bài 2:

Số học sinh có tất cả là:

3 x 10 = 30 (học sinh)

Đáp số: 30 học sinh.

Bài 3:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay