Bài 1, 2, 3 trang 99 sgk Toán 2 - Bài 1: Tính nhẩm:4 x 2 =               ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3 trang 99 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

4 x 2 =                            4 x 1 =                          4 x 8 =

4 x 4 =                            4 x 3 =                          4 x 9 =

4 x 6 =                            4 x 5 =                         4 x 10 =

                                                                            4 x 7 =

Bài 2: Mỗi xe ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 5 xe ô tô như thế có bao nhiêu bánh xe ?

Bài 3: Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải:

Bài 1: 

4 x 2 = 8                             4 x 1 = 4                          4 x 8 = 32

4 x 4 = 16                           4 x 3 = 12                        4 x 9 = 36

4 x 6 = 24                           4 x 5 = 20                        4 x 10 = 40

                                                                                   4 x 7 = 28

Bài 2: 

5 xe ô tô có số bánh xe là:

4 x 5 = 20 (bánh xe)

Đáp số: 20 bánh xe.

Bài 3:

Học sinh đếm thêm 4 và điền vào ô trống như sau:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay