Bài 1, 2 trang 103 sgk Toán 2 - Bài 1: Nối các điểm để được đườn... DeHocTot.com

Bài 1, 2 trang 103 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:

Bài 2: Tính độ dài đoạn gấp khúc (theo mẫu):

Mẫu: Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:

3 + 2 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

Bài 3: Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

Bài giải:

Bài 1:

Có thể nối bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như cách sau:

 

Bài 2:

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

5 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

Bài 3:

Độ dài đoạn dây đồng là:

4 + 4 + 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay