Bài 1, 2 trang 107, 108 sgk Toán 2 - Bài 1: Cho phép nhân, viết hai phép chia (th... DeHocTot.com

Bài 1, 2 trang 107, 108 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu):

 

a) 3 x 5 = 15

b) 4 x 3 = 12

c) 2 x 5 = 10

Bài 2: Tính:

a)                                                b)

 3 x 4 =                                       4 x 5 =                   

12 : 3 =                                     20 : 4 =

12 : 4 =                                     20 : 5 =

Bài giải:

Bài 1:

a) 3 x 5 = 15                   b) 4 x 3 = 12                       c) 2 x 5 = 10

15 : 5 = 3                         12 : 3 = 4                              10 : 5 = 2

15 : 3 = 5                         12 : 4 = 3                              10 : 2 = 5

Bài 2: 

a)                                                b)

 3 x 4 = 12                                      4 x 5 =  20                 

12 : 3 = 4                                      20 : 4 = 5

12 : 4 = 3                                      20 : 5 = 4de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay