Bài 1, 2 trang 65 sgk toán 2 - Bài 1. Tính:Bài giảia) 7, 6, 8, 9, 10b) 7, 9,... DeHocTot.com

Bài 1, 2 trang 65 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính:

Bài giải

a) 7, 6, 8, 9, 10

b) 7, 9, 8, 9, 8

c) 9, 6, 4, 8, 12

Bài 2. Mỗi số 7, 8, 9 là kết quả của phép tính nào?

Bài giảide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay