Bài 1, 2 trang 79 sgk toán 2 - Bài 1. Đọc, viết (theo mẫu ):Hướng dẫ... DeHocTot.com

Bài 1, 2 trang 79 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Đọc, viết (theo mẫu ):

Hướng dẫn:

- Hàng thứ hai viết: "Ngày 15 tháng 11:

- Hàng thứ ba đọc: "Ngày hai mươi tháng mười một"

- Hàng thứ tư đọc: "Ngày ba mươi tháng mười một".

Bài 2. a) Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12:

Tháng 12 có 31 ngày.

b) Xem tờ lịch trên rồi cho biết:

- Ngày 22 tháng 12 là thứ mấy? Ngày 25 tháng 12 là thứ mấy?

- Trong tháng 12 có mấy ngày chủ nhật? Đó là các ngày nào?

- Tuần này, thứ 6 là ngày 19 tháng 12. Tuần sau, thứ 6 là ngày nào?

Bài giải

a. Hàng thứ nhất điền vào các ô trống lần lượt là:2, 3, 6.

- Hàng thứ hai điền vào các ô trống lần lượt là: 8, 11, 12.

- Hàng thứ ba điền vào các ô trống lần lượt là: 15, 17, 20.

- Hàng thứ tư điền vào các ô trống lần lượt là: 23, 24, 27.

- Hàng thứ năm điền vào ô trống đầu tiên là 30.

b) - Ngày 22 tháng 12 là ngày thứ 2, ngày 25 tháng 12 là ngày thứ năm.

- Trong tháng 12 ngày có 4 ngày chủ nhật, đó là các ngày 7, 14, 21, 28.

- Tuần này thứ sáu là ngày 19 tháng 12. Tuần sau là ngày 26 tháng 12.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay