Bài 1, 2 trang 80 sgk toán 2 - Bài 1. Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong ... DeHocTot.com

Bài 1, 2 trang 80 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 1:

Tháng 1 có 31 ngày

Bài giải

- Hàng thứ nhất điền số 4 vào ô trống cuối cùng.

- Hàng thứ hai điền vào các ô trống lần lượt là: 6, 9, 10.

- Hàng thứ ba điền vào các ô trống lần lượt là: 12, 13, 15, 18.

- Hàng thứ tư điền vào các ô trống lần lượt là: 19, 21, 24, 25.

- Hàng thứ năm điền vào các ô trống lần lượt là: 27, 28, 30.

Bài 2. Đây là tờ lịch tháng 4:

Tháng 4 có 30 ngày:

Xem tờ lịch rồi cho biết"

- Các ngày thứ sáu trong tháng 4 là các ngày nào?

- Thứ ba tuần này là ngày 20 tháng 4. Thứ ba tuần trước là ngày nào? Thứ ba tuần sau là ngày nào?

- Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ mấy?

Bài giải

- Thứ sáu trong tháng 4 là các ngày 2, ngày 9, ngày 16, ngày 23, ngày 30.

- Thứ ba tuần trước là ngày 13 tháng 4. Thứ ba tuần sau là ngày 27 tháng 4.

- Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ sáu.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay