Bài 1, 3, 4 trang 176, 177 sgk Toán lớp 2 - Bài 1: Mỗi hình sau ứng với tên gọi nà... DeHocTot.com

Bài 1, 3, 4 trang 176, 177 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Mỗi hình sau ứng với tên gọi nào ?

Bài 3: Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình sau để được:

a) Hai hình tam giác

b) Một hình tam giác và một hình tứ giác

Bài 4: Trong hình vẽ bên có:

a) Mấy hình tam giác ?

b) Mấy hình chữ nhật ?

Bài giải:

Bài 1:

Hình A ứng với cách gọi: Đường thẳng AB.

Hình B ứng với tên gọi: Đoạn thẳng AB.

Hình C ứng với tên gọi: Đường gấp khúc OPQR.

Hình D ứng với tên gọi: Hình tam giác ABC.

Hình E ứng với tên gọi: Hình vuông MNPQ.

Hình G ứng với tên gọi: Hình chữ nhật GHIK.

Hình H ứng với tên gọi: Hình tứ giác ABCD.

Bài 3:

Có thể kẻ thêm một đoạn thẳng như sau:

a)

 

b) 

Bài 4:

Ghi tên hình và đếm:

a) Có 5 hình tam giác: AEG, ABE, BCE, CDE, ACE.

b) Có 3 hình chữ nhật: ABEG, BCDE, ACDG.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay