Bài 1, bài 2, bài 3 trang 95 SGK Toán 2 - ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 95 SGK Toán 2

Toán


Bài 1:Tính nhẩm:

2 x 2 =                     2 x 8 =                      2 x 7 =

2 x 4 =                    2 x 10 =                     2 x 5 = 

2 x 6 =                     2 x 1 =                      2 x 9 =

                                                                 2 x 3 =

Bài 2: Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 6 con gà có bao nhiêu chân ?

Bài 3: Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải:

Bài 1:

2 x 2 = 4                   2 x 8 = 16                     2 x 7 = 14

2 x 4 = 8                   2 x 10 = 20                    2 x 5 = 10

2 x 6 = 12                  2 x 1 = 2                       2 x 9 = 18

                                                                   2 x 3 = 6

Bài 2:

Số chân của 6 con gà là:

2 x 6 = 12 (chân)

Đáp số: 12 chân.

Bài 3:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay