Chính tả bài Buổi học thể dục trang 91 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 - Câu 1. Nghe - Viết : Buổi học thể dục (... DeHocTot.com

Chính tả bài Buổi học thể dục trang 91 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Tiếng việt


Câu 1. Nghe - Viết : Buổi học thể dục (trích)

Câu 2. Viết lại tên các bạn trong bài tập đọc :

- Tên các bạn học sinh : Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li

Câu 3. Điền vào chỗ trống :

a) s hay X ?

nhảy xa, nhảy sào, sới vật

b) in hay inh ?

điền kinh, truyền tin, thể dục thể hìnhde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay