Chính tả bài Cảnh đẹp non sông trang 101 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 - Câu 1. Nghe - Viết: CẢNH ĐẸP NON SÔNG (t... DeHocTot.com

Chính tả bài Cảnh đẹp non sông trang 101 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Tiếng việt


Câu 1. Nghe - Viết: CẢNH ĐẸP NON SÔNG (trích)
Tìm các tên riêng trong bài chính tả.
Trả lời: Trong bài chính tả có các tên riêng như: (xứ) Nghệ, Hải Vân, (hòn núi) Hồng, (vịnh) Hàn, (sông) Nhà Bè, (tỉnh) Gia Định, (tỉnh) Đồng Nai, (vùng) Đồng Tháp Mười, Tháp Mười.

Nhận xét về cách trình bày các câu ca dao.
Trả lời : Bài ca dao 6 cặp câu lục bát và hai câu cuối mỗi câu bảy chữ.
Khi trình bày thơ lục bát người ta thường viết câu 6 chữ cách lề hai ô li, câu 8 chữ cách lề 1 ô li.

Dòng 7 chữ viết cách lề 1 ô li.

Câu 2. Tìm các từ:
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau:
- Loại cây có quả kết thành nải, thành buồng > chuối
- Làm cho người ta khỏi bệnh -> chửa chạy
- Cùng nghĩa với nhìn -> trông

b) Chứa tiếng có vần at hay ac, có nghĩa như sau:
- Mang vật nặng trên vai -> vác
- Có cảm giác cần uống nước -> khát
- Dòng nước từ trên cao đổ xuống > thácde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay