Chính tả bài Chiều trên sông Hương trang 96 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 - Câu 1. Nghe - Viết: CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠN... DeHocTot.com

Chính tả bài Chiều trên sông Hương trang 96 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Tiếng việt


Câu 1. Nghe - Viết: CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG

- Bài chính tả có mấy câu ?

Trả lời:

 Bài chính tả có ba câu.
- Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao ? Chữ Chiều ở I đầu đề phải viết hoa. Các chữ Cuối, Phía, Đâu phải viết hoa vì chúng đứng ở đầu câu. Chữ Hương, cồn Hến, Huế (và cả tên tác giả - nếu có viết) đều phải viết hoa vì đó là những tên riêng.

Câu 2. Điền vào chỗ trống oc hay ooc ?

Trả lời:

Con sóc, mặc quần soóc, cần cẩu móc hàng, kéo xe Tơ-moóc.
Ghi chú:
- quần soóc là quần ngắn.
- rơ-moóc là thùng xe chở hàng, muốn di chuyển phải nhờ một chiếc xe cơ động cơ kéo đi. 

Câu 3. Viết lời giải các câu đố sau :

a) Để nguyên - giúp bác nhà nông

    Thêm huyền - ấm miệng cụ ông cụ bà
    Thêm sắc - từ lúa sinh ra
Đố bạn đoán đọc đó là chữ chi ?
• Lời giải: Đó là các chữ: trâu - trầu - trấu

b)Quen gọi là hạt
Chẳng nở thành cây
Nhà cao nhà đẹp
Dùng tôi để xây
• Lời giải: Đó là hạt cátde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay