Chính tả bài Cóc kiện Trời trang 124 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 - Câu 1. Nghe - Viết: Cóc kiện Trời Các ... DeHocTot.com

Chính tả bài Cóc kiện Trời trang 124 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Tiếng việt


Câu 1. Nghe - Viết: Cóc kiện Trời

Các từ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao ?

Các từ Thấy, Dưới được viết hoa vì chúng đứng ở đầu câu. Các từ Cóc, Trời, Cua, Gấu, Cọp, Ong, Cáo cũng đều được viết hoa vì đó là những tên riêng của các nhân vật.

Câu 2. Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á :

Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào.

Câu 3. Điền vào chỗ trống :

a)    s hay x ?

cây sào, xào nấu, lịch sử, đối xử

b)    o hay ô ?

chín mọng, mơ mộng, hoạt động, ứ đọng

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay