Chính tả bài Hội vật trang 60 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 - Câu 1. Nghe - Viết : Hội vật (trích)Câu 2... DeHocTot.com

Chính tả bài Hội vật trang 60 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Tiếng việt


Câu 1. Nghe - Viết : Hội vật (trích)

Câu 2.  Tìm các từ :

a) Gồm 2 tiếng, đều bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :

-   Màu hơi trắng : trăng trắng

-   Cùng nghĩa với siêng năng : chăm chỉ

-   Đồ chơi có cánh quay được : chong chóng

b) Chứa tiếng có vần ưt hay ưc, có nghĩa như sau :

-   Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh ... trong ngày : trực nhật, trực ban, trực phòng

-  Mùi rất thơm xộc vào mũi : thơm nức, thơm phức

-  Quẳng đi : vứt bỏde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay