Chính tả bài Nhà rông ở Tây Nguyên trang 128 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 - ... DeHocTot.com

Chính tả bài Nhà rông ở Tây Nguyên trang 128 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Tiếng việt


Câu 1. Nghe - Viết : NHÀ RÔNG Ở TÂY NGUYÊN (trích)

Câu 2. Điền ưi hay ươi ?

- khung cửi, cưỡi ngựa, sưởi ấm
- mát rượi, gửi thư, tưới cây 
Tìm các tiếng có thể ghép với :

a) - xâu : xâu chuỗi, xâu xé, xâu kim, xâu bánh, ...
    - sâu : sâu sắc, nông sâu, sâu xa, chim sâu, sâu bọ, ...
    - xẻ : mổ xẻ, xẻ gỗ, xẻ rãnh, thợ xẻ, cưa xẻ, ...
    - sẻ : chim sẻ, san sẻ, chia sẻ, sẻ cơm nhường áo, ...

b) - bật : bật lửa, bật cười, tất bật, bật đèn, lật bật, ...
    - bậc : bậc thềm, bậc cửa, bậc thang, thứ bậc, bậc nhất, ...
    - nhất : nhất hạng, thứ nhất, đẹp nhất, xấu nhất, dài nhất, duy nhất, hợp nhất, thống nhất, nhất trí, ...
    - nhấc : nhấc bổng, nhấc lên, nhấc chân, ...de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay