Chính tả bài Nhớ Việt Bắc trang 119 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 - Câu 1. Nghe - Viết : NHỚ VIỆT BẮC (tríc... DeHocTot.com

Chính tả bài Nhớ Việt Bắc trang 119 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Tiếng việt


Câu 1. Nghe - Viết : NHỚ VIỆT BẮC (trích)
- Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát.
Câu 6 viết cách lề 2 ô, câu 8 cách lề 1 ô.
- Những chữ nào phải viết hoa ?
 Chữ Nhớ ở đầu đề, các chữ đầu dòng thơ và chữ Việt Bắc phải viết hòa.

Câu 2. Điền vào chỗ trống au hay âu ?
- hoa mẫu đơn, mưa mau hạt
- lá trầu, đàn trâu
- sáu điểm, quả sấu

Câu 3. Điền vào chỗ trống :
a) l hay n ?
- Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.
- Nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa.

 b) i hay ?

- Chim có tổ, người có tông
- Tn học lễ, hậu học văn
- Kiến tha lâu cũng đầy tổde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay