Chính tả: Cậu bé thông minh trang 5 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 - ... DeHocTot.com

Chính tả: Cậu bé thông minh trang 5 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Tiếng việt


Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào ?
-   Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ?
(2) Điền vào chỗ trống:
a) / hay n?                b) an hay ang ?

-   hạ ...ệnh                  - hoàng

-   ...ộp bài                   - đ... ông

-   hôm ...ọ                   - s... loáng
(3) Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:

Trả lời:

1. Tập chép : CẬU BÉ THÔNG MINH

-    Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng.

-    Các chữ can được viết hoa trong bài chính tả là : Hôm, Cậu, Xin, Đức Vua.

2. Điền vào chỗ trống :

a)   l hay n ?                                        b) an hay ang ?

-    hạ lệnh                                          - đàng hoàng

-    nộp bài                                          - đàn ông

-    hôm nọ                                          - sáng loáng

3. 

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

a

a

2

ă

á

3

â

4

b

5

c

6

ch

xê hát

7

d

8

đ

đê

9

e

e

10

ê

êde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay