Chính tả: Chiếc áo len trang 22 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 - Câu 1. Nghe - viết : CHIẾC ÁO LEN (đoạn 4... DeHocTot.com

Chính tả: Chiếc áo len trang 22 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Tiếng việt


Câu 1. Nghe - viết : CHIẾC ÁO LEN (đoạn 4)

Lời nói của Lan được đặt trong dấu gì ?

• Lời nói của Lan được đặt trong dấu ngoặc kép.

Câu 2.

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch ?

cuộn tròn chân thật chậm tr

b) Đặt trên chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố.

- Vừa dài mà lại vừa vuông

Giúp nhau kẻ chỉ, vạch đường thẳng băng.

• Giải câu đố : Đó là cái thước kẻ.

- Tên nghe nặng trịch

      Lòng dạ thẳng băng
Vành tai thợ mộc nằm ngang

Anh đi học vẽ, sẵn sàng đi theo.
• Giải câu đố: Đó là cây bút chì.

 Câu 3. Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Trả lời:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

g

giê

2

gh

giê hát

3

gi

giê

4

h

hát

5

i

i

6

k

ca

7

kh

Ca hát

8

1

e-lờ

9

m

Em.mờde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay