Chính tả: Mùa thu của em trang 45 SGK Tiếng Việt tập 1 - ... DeHocTot.com

Chính tả: Mùa thu của em trang 45 SGK Tiếng Việt tập 1

Tiếng việt


Câu 1. Tập chép : MÙA THU CỦA EM (toàn bài)

Câu 2. Tìm tiếng có vần oam thích hợp với chỗ trống :
a) Sóng vỗ oàm oạp.
b) Mèo ngoạm miếng thịt.
c) Đừng nhai nhồm nhoàm.

Câu 3. Tìm các từ :
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :
- Giữ chặt trong lòng bàn tay -> nắm
- Rất nhiều -> lắm
Gạo dẻo để thổi xôi, làm bánh -> nếp 
b) Chứa tiếng có vần en hoặc eng, có nghĩa như sau :
- Loại nhạc cụ thổi -> kèn
- Vật bằng sắt, gõ vào thì phát ra tiếng kêu -> kẻng
- Vật đựng cơm cho mỗi người ăn trong bữa ăn -> chénde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay