Chính tả: Quê hương ruột thịt trang 78 SGK Tiếng Việt tập 1 - 1 Nghe - Viết : QUÊ HƯƠNG RUỘT THỊTChỉ ... DeHocTot.com

Chính tả: Quê hương ruột thịt trang 78 SGK Tiếng Việt tập 1

Tiếng việt


1 Nghe - Viết : QUÊ HƯƠNG RUỘT THỊT
Chỉ ra những chữ viết hoa trong bài chính tả :
• Trong bài chính tả có các chữ viết hoa là : Quê (trong đầu bài), Chị Sứ, Chính và tên tác giả Anh Đức.
• Các chữ này phải viết hoa vì hoặc là đứng ở đầu câu hoặc là chỉ tên riêng của người như: Sứ, Anh Đức.
2.  Tìm 3 từ chứa tiếng có vần oai, 3 từ có vần oay.
• Vần oai : củ khoai, loài người, khoan khoái
• Vần oay : ngoáy tai, hí hoáy, loay hoayde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay