Chính tả: Tập chép: Chị em trang 27 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 - ... DeHocTot.com

Chính tả: Tập chép: Chị em trang 27 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Tiếng việt


Câu 1. Tập chép : CHỊ EM

Câu 2. Điền vào chỗ trống ăc hay oăc ?
Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn.

Câu 3. Tìm các từ :
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch có nghĩa như sau :
- Trái nghĩa với riêng -> chung
- Cùng nghĩa với leo -> trèo
- Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau -> chậu

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã có nghĩa như sau :
- Trái nghĩa với đóng -> mở
- Cùng nghĩa với vỡ -> bể
- Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi -> mũi.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay