Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quê hương trang 89 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 - Câu 1. Xếp các từ đã cho vào hai nhóm ... DeHocTot.com

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quê hương trang 89 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Tiếng việt


Câu 1. Xếp các từ đã cho vào hai nhóm :

Chỉ sự vật quê hương

cây đa, dòng sông, con đò, mái đình, ngọn núi, phố phường

Chỉ tình cảm đối với quê hương

gắn bó, yêu thương, yêu quý, thương yêu, bùi ngùi, tự hào

Câu 2.Tìm từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay cho từ quê hương :

Tây Nguyên là quê cha đất tổ của tôi. Nơi đây, tôi đã lớn lên trong địu vải thân thương của má, trong tiếng ngân vang của dòng; hác, trong hương thơm ngào ngạt của núi rừng.
• Ngoài các từ quê cha đất tổ, có thể thay từ quê hương bằng từ quê quán, nơi chôn nhau cắt rốn.

Câu 3: Những câu nào trong đoạn dưới đây được viết theo mẫu Ai làm gì? Hãy chỉ rõ mỗi bộ phận câu trả lời "Ai?" hoặc "Làm gì?"

Trả lời : Đó là các câu : 

- Cha tôi cho tôi chiếc chối cọ đề quét nhà, quét sân.
• Cha tôi trả lời câu Hỏi : Ai cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà,
quét sân ?
• Cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân trả lời câu hỏi : cha tôi làm gì ?
- Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau.
• Mẹ trả lời câu hỏi : Ai đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau ?
• Đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy lúa sau trả lời câu hỏi : Mẹ làm gì ? 
- Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu.
• Chị tôi trả lời câu hỏi : Ai đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu ?
• Đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu trả lời câu hỏi : Chị tôi làm gì ?
- Chúng tôi rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc về om, ăn vừa béo vừa bùi.
• Chúng tôi trả lời câu hỏi : Ai rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc về om, ăn vừa béo vừa bùi ?
• Rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc về om, ăn vừa béo vừa bùi trả lời câu hỏi : Chúng tôi làm gì ?

Ai ?

Làm gì ?

Cha tôi Mẹ

Chị tôi

Chúng tôi

cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân  đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lén gác bếp để gieo cấy mùa sạu.

đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu.

rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc về om, ăn vừa béo vừa bùi.


 Câu 4. Dùng mỗi từ ngữ sau để đặt một câu theo mẫu Ai, làm gì ?
 

Ai ?

Làm gì ?

Bác nông dân

Em trai tôi

Những chú gà con Đàn cá

cày ruộng.

học trường mẫu giáo

chạy lon ton sau chân mẹ, bơi tung tăng dưới hồ.


.com


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay