Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học trang 50 SGK Tiếng Việt tập 1 - ... DeHocTot.com

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học trang 50 SGK Tiếng Việt tập 1

Tiếng việt


Câu 1. Giải ô chữ: Sau đây là ô chữ đã giải xong:

Câu 2. Chép các câu sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp :
Cần chép và thêm dấu như sau : 
a) Ông em, bố em và chú em đều là thợ mỏ.
b) Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan, trò giỏi.
c) Nhiệm vụ của Đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay