Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào trang 44 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 - Câu 1. Đọc bài thơ Đồng hồ báo thứca... DeHocTot.com

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào trang 44 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Tiếng việt


Câu 1. Đọc bài thơ Đồng hồ báo thức

a)   Các nhân vật nào trong bài thơ được nhân hoá ?

Trả lời : Trong bài thơ trên các nhân vật sau đây được nhân hoá: bác kim giờ, anh kim phút, bé kim giây.

b)   Những nhân vật ấy được nhân hoá bằng cách nào ?

Trả lời : Những nhân vật ấy được nhân hoá bằng cách gọi là bác, là anh, là bé.

c)   Em thích hình ảnh nào ? Vì sao ?

Trả lời : Em thích nhất hình ảnh :

"Bé kim giây tinh nghịch

Chạy vút lên trước hàng"

Vì hình ảnh này đã tả chiếc kim giây thật hay : nó vừa nhỏ bé, mảnh mai vừa chạy nhanh trên mặt đồng hồ tựa như một cậu bé rất nhanh nhẹn và tinh nghịch.

Câu 2. Dựa vào bài trên, trả lời câu hỏi :

a)    Bác kim giờ nhích đi như thế nào ?

-     Bác kim giờ nhích về phía trước từng li, từng li với vẻ rất thận trọng.

b)   Anh kim phút đi thế nào ?

Trả lời :  Anh kim phút đi từng bước, từng bước một cách ung dung nhưng nhanh hơn kim giờ

c)   Bé kim giây chạy ra sao ?

-     Bé kim giây luôn tinh nghịch chạy vút lên trước hàng.

Câu 3.  Đặt câu hỏi cho các bộ phận được in đậm (gạch dưới) 

a)    Trương Vĩnh Kí hiểu biết rất rộng.

Câu hỏi: Trương Vĩnh Kí hiểu biết như thế nào ?

b)    Ê-đi-xơn làm việc miệt mài suốt ngày đêm.

Câu hỏi: Ê-đi-xơn làm việc như thế nào ?

c)    Hai chị em thán phục nhìn chú Lí.

Câu hỏi: Hai chị em nhìn chú Lí như thế nào ?

d)    Tiếng nhạc nổi lên réo rắt.

Câu hỏi : Tiếng nhạc nổi lên như thế nào ?de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay