Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ sự vật. So sánh trang 8 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 - ... DeHocTot.com

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ sự vật. So sánh trang 8 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Tiếng việt


Câu 1. Tìm các từ chỉ sự vật trong khổ thơ sau :

Tay em đánh răng

Răng trắng hoa nhài

Tay em chải tóc

Tóc ngời ánh mai

Các từ chỉ sự vật

Trả lời :Ở đây là : tay em, răng, hoa nhài, tóc, ánh mai.

Câu 2. Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu dưới đây:

a) Hai bàn tay em Như hoa đầu cành.

b) Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

c) Cánh diều như dấu "á"

    Ai vừa tung lên trời.

d) ơ, cái dấu hỏi trông ngộ ngộ ghê

     Như vành tai nhỏ

     Hỏi rồi lắng nghe

Trả lời: Những sự vật được so sánh với nhau.

Hai bàn tay em được so sánh với hoa đầu cành.

Mặt biển được so sánh với tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch. Cánh diều được so sánh với dấu "á".

Dấu hỏi được so sánh như vành tai nhỏ.

Câu 3. Trong các hình ảnh so sánh trên em thích hình ảnh nào? Vì sao? Tuỳ các em chọn hình ảnh mình thích nhất.

Ví dụ : Có thể chọn hình ảnh: dấu hỏi giống như một vành tai nhỏ vì đó là nhận xét đúng. Cái dấu hỏi cũng tròn và cong như một vành tai người.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay