Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm trang 79 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 - Câu 1. Đọc đoạn thơ.a) Tiếng mưa trong... DeHocTot.com

Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm trang 79 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Tiếng việt


Câu 1. Đọc đoạn thơ.
a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với tiếng thác nước dội về, với tiếng ào ào của gió thổi.

b) Qua các hình ảnh so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ nghe rất lớn, rất vang động.

Câu 2. Hãy chỉ ra sự so sánh về âm thanh trong mỗi đoạn thơ, văn sau :

a) Côn Sơn nước chảy rì rầm

Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai

b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa

    Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa

c) Mỗi lúc tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng ...

-> Các hình ảnh so sánh trong ba đoạn thơ, văn trên :

a) Tiếng suối chảy rì rầm được so sánh với tiếng đàn cầm.

b) Tiếng suối được so sánh với tiếng hát xa.

c) Tiếng chim kêu được so sánh với tiếng xóc những rổ tiền đồng.

Câu 3. Ngắt đoạn văn đã cho thành 5 câu :

Trên nương, mỗi người một việc. Người lớn thì đánh trâu ra cày. Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô. Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá. Mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay