Soạn bài Anh đom đóm trang 143 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 - ... DeHocTot.com

Soạn bài Anh đom đóm trang 143 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Tiếng việt


Câu 1. Anh Đóm lên đèn đi đâu ?

Trả lời : Anh Đóm lên đèn đi gác suốt đêm lo cho người ngủ.

Câu 2. Anh Đóm thấy những cảnh gì trong đêm ?

Trả lời : Anh Đóm thấy cảnh chị Cò Bợ ru con, cảnh thím Vạc lặng lẽ mò tôm ở ngoài sông.

Câu 3. Tìm một hình ảnh đẹp của anh Đóm trong bài thơ ?

Trả lời: Sau đây là hình ảnh đẹp của anh Đóm :

Vung ngọn đèn lồng

Anh Đóm quay vòng

Như sao bừng nở

Nội dung: Đom Đóm rất chuyên cần. Cuộc sống của các loài vật ở làng quê vào ban đêm rất đẹp và sinh động.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay