Soạn bài: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng trang 26 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 - Câu 1. Bằng lăng để dành bông hoa cuối ... DeHocTot.com

Soạn bài: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng trang 26 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Tiếng việt


Câu 1. Bằng lăng để dành bông hoa cuối cùng cho ai ?

Trả lời: Bằng lăng dành bông hoa cuối cùng cho bé Thơ.

Câu 2. Vì sao bé Thơ nghĩ là mùa hoa đã qua ?

Trả lời: Bé Thơ nghĩ là mùa hoa bằng lăng đã qua vì bé không nhìn thấy bông hoa bằng lăng cuối cùng nở ở trên cao bị khuất phía trên của cửa sổ.

Câu 3. Sẻ non đã làm gì để giúp đỡ hai bạn của mình ?

Trả lời: Sẻ non đã đậu lên cành bằng lăng làm cho bông hoa chúc xuống giúp cho bé Thơ nhìn thấy rõ bông hoa.

Câu 4. Mỗi người bạn của bé Thơ có điều gì tốt ?

Trả lời : Cả hai người bạn là cành bằng lăng và chú sẻ non đều có lòng tốt muốn giúp cho bé Thơ vui.

Nội dung: Tình cảm đẹp đẽ, cảm động mà bông hoa bằng lăng và sẻ non dành cho bé Thơ.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay