Soạn bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 94 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 - Câu 1. Sức khoẻ cần như thế nào trong x... DeHocTot.com

Soạn bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 94 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Tiếng việt


Câu 1. Sức khoẻ cần như thế nào trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ?

Trả lời : Trong xây dựng và bảo vộ Tổ quốc, sức khoẻ là hết sức cần thiết. Sức khỏe giúp giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới....Việc gì cũng phải có sức khỏe mới làm thành công.

Câu 2. Vì sao tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước ?

Trả lời: Người yêu nước thì phải tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Muốn tham gia tốt vào các sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thì phải có sức khoẻ tốt. Muốn có sức khoẻ tốt thì phải tập thể dục. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe.

Câu 3. Em sẽ làm gì sau khi đọc bài văn trên ?

Trả lời : Sau khi đọc bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ, em đã hiểu ra tầm quan trọng của việc tập thể dục trong đời sống con người. Em quyết tâm tập thể dục đều đặn mỗi sáng sớm cũng học tập tốt các tiết thể dục ở trường. Em cũng sẽ tự rèn luyện để có thể tham gia thi đấu một môn nào đó trong các cuộc thi thể dục thể thao nhà trường tổ chức.

Nội dung: Bác Hồ kêu gọi toàn dân tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay