Tập đọc: Đơn xin vào đội trang 9 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 -              ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PH... DeHocTot.com

Tập đọc: Đơn xin vào đội trang 9 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Tiếng việt


             ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Hồ CHÍ MINH
                                     Yên Bái, ngày 20 tháng 1 năm 2004

                              ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

Kính gửi : - Ban phụ trách Đội Trường Tiểu học Kim Đồng
                - Ban chỉ huy Liên đội
Em tên là Lưu Tường Vân
Sinh ngày 22 tháng 6 năm 1995
Học sinh lớp 3C Trường Tiểu học Kim Đồng.
Sau khi được học Điều lệ và lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em thấy Đội là tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu niên trở thành những người có ích cho đất nước.
Em làm đơn này xin được vào Đội và xin hứa :
- Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.
- Tuân theo Điều lệ Đội.
- Giữ gìn danh dự Đội.
                                                                         Người làm đơn

                                                                                 Vân

                                                                     LƯU TƯỜNG VÂN
- Điều lệ : những quy định về hoạt động của một tổ chức.
- Danh dự : giá trị tốt đẹp của một người hay một tập thể.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay